Herning Jagtcenter

Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning

Læs her: Infobrev fra HJC

Vi har brug for flere frivillige hænder, såfremt vi fortsat skal have mulighed for

vores træningsdage på haglbanen efter 28. februar 2023

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

Foreningens ordinære generalforsamling 2023 afholdes torsdag den 23. februar kl. 19.00 på Nygaard Gl. Skole 

iht. gældende vedtægter, dagsorden bliver offentliggjort senest 7 februar på www.herningjagtcenter.dk.  

Dagsordenen vil dog som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af Formand eller næstformand og kasserer

      Ny Formand skal vælges, da Jens Holt ikke ønsker at fortsætte

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde, 

senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hjortebanen - 4 marts for ny & ungjægere