Herning Jagtcenter

Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning

4 marts

Arrangement for ny & ungjægere klik her

 

Det obligatoriske riffelskydeforløb
Kontakt
Gitte Madsen for nærmere aftale
gerne pr. mail til  
hjortebanen.hjc@gmail.com eller på tlf. 42470606 efter kl. 18.00

 

 

Kalender


B
anen holder ferielukket uge 28,29, 30 !!!!

 

 

Velkommen på hjortebanen
På hjortebanen kan du indskyde din jagtriffel på en af vores seks 100 meters baner, eller på en af vores 5 selv markerende 100m bukkebaner, eller du kan skyde på løbende Hjort eller Elg, vi kan også tilbyde dig, at skyde til Hjortemærke, Elgmærke, Riffelmærke, Bjørneprøven og selvfølgelige det obligatoriske riffelskydeforløb.

På træningsdage er der altid mindst tre riffelinstruktører til at hjælpe dig.

Hvad koster det                            Gæste jæger (alle er velkomne)   HJC medlem
Indskydning                                                     30 kr                           20 kr
12 skud serie til løbende hjort                         35 kr                            30 kr
10 skud serie til bukke skiver                          35 kr                          30 kr
12 skuds serie til løbende elg                         35 kr                          30 kr

25 skud det obligatoriske skydeforløb           100 kr                           


Leje af banen

Pris for leje af Hjortebanen:

Løbende hjort og indskydning med 1 instruktør 450,00kr pr. time minimum 2 timers leje.

Bukkebanen og indskydning med 1 instruktør 450,00kr pr. time minimum 2 timers leje.

Løbende hjort, indskydning og bukkebanen med 2 instruktør 750,00kr pr. time minimum 2 timers leje.

Ønsker du at leje banen kontakt:

 

Gitte Madsen gerne pr. mail til  hjortebanen.hjc@gmail.com eller på tlf. 42470606 efter kl. 18.00


Salg af  patroner
Du kan på banen købe Norma træningspatroner i Cal. 6,5X55, .308w og 30.06 har du ønsker om andre Cal. skal de bestilles i god tid.
 

Kombinations skydning
Her har du alle tiders chance for at få brugt din Bockbüchsflinte eller Drilling, først kommer der en hjort løbende og når der er skudt med kugle efter hjorten kommer der en lerdue flyvende.


Elgmærke skydning

Elg mærke skydninger:

Elg træning

Der skydes 12 skud til løbende elg eller 3 serier med 4 skud som elg mærke, disse serier kan gemmes/bruges til et elg mærke.


Hjortebanen på Herning jagtcenter er godkendt af Svenska Jägerförbund til aflæggelse af elg skydeprøven som er obligatorisk hvis du ønsker at komme på Elgjagt i Sverige.
Aflæg prøven hos os, så du er fri for af gøre det når du kommer til Sverige. Skydebeviset skal blot medbringes til Sverige. Prøven er kun gyldig i det år den er bestået.
Prøven består af op til 5 serier af 4 skud, hvor man i mindst tre serier skal have alle 4 skud inden for træf området, har man det har man Bronze, har man tre serier med mindst 14 point pr. serie og alle skud inden for træf området har man Sølv og har man fire serier med mindst 17 point pr. serie har man Guld. Opnås pointkravet til bronze-, Sølv-, eller Guldmærket kan disse købes på skydebanen.
Man lader med to skud af gangen, Elgen kommer så til at stå fri ved højre vold, når man er klar afgiver man skud til den stående Elg, lige så snart man har skudt begynder Elgen at løbe og man skal så repetere og afgive andet skud før Elgen forsvinder bag venstre vold, det samme sker så igen bare spejlvendt, og det er så en serie. Opnår man ikke mærket kan man bygge videre på prøven ved at prøve igen enten samme dag eller et senere tidspunkt.


Hjortemærke skydning
Hjortemærket er Danmarks Jægerforbunds duelighedstegn for de jæger, som dyrker jagt med riffel til bevægelige mål. Prøven består af en praktisk del.
Den praktiske prøve består af op til fem serier af 4 skud. I første serie står hjorten stille og der skal afgives fire skud inden for 45 sekunder, lykkes der ikke af skyde mindst 14 point får man et nyt forsøg, når man har mindst de 14 point løber hjorten 2 gange fra højre mod venstre og tilbage igen her skal man have mindst 10 point i to serier. før man flere point får man medalje efter det.
1. serie Bronze min. 14 point Sølv min. 16 point Guld min. 19 point
2. og 3. serie Bronze min. 10 point Sølv min 13 point Guld min. 16 pointRiffelmærke
Du kan også ved bestilling af banen skyde til riffelmærket, der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukke skive 6 skud på 10 minutter 40 - 50 point giver Bronze 51 - 58 point giver Sølv og 59-60 point giver Guld, har du opnået Guld for du chancen for at tillægge egeløv her skal du yderlige afgive tre skud fritstående på 3 minutter for at bestå skal du skyde mindst 27 point. som noget nyt må du nu medbringe en jagtrelevant skydestok, som må anvendes til de første 6 skud.

 

Bjørneskydning

Bestemmelser for bjørnejagt meddeles årligt i Naturvårdsverkets bekendtgørelser. Som bjørnejæger er det din pligt at have kendskab til de bestemmelser, der gælder for bjørnejagten.

Bjørne skydning i henhold til Danmarks Jægerforbund

Skydning til stillestående bjørneskive

80 meter - sidefigur

Krav for godkendelse: En serie a 4 skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområde. Serien skal gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

40 meter – sidefigur

Krav for godkendelse: En serie a 4 skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområde. Serien må gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

20 meter - side- og frontfigur

Krav for godkendelse: Der skydes en serie af 3 skud inden for 10 sekunder, alle skud skal være inden for træfområdet. Først skydes to skud på side-figuren og derefter skydes tredjeskuddet på frontfiguren. Der skal være 5 meter imellem skiverne i siden. Serien må gennemføres med støtte, dog ikke liggende skydestilling eller skydebænk.

Obligatorisk riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Hjælpemidler og skydestilling

Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven. Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

·  Stående skydestilling med anlæg

·  Stående skydestilling uden anlæg

·  Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg

·  Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg

·  Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de nye regler påvirker forskellige kategorier af jægere:

·  Nye jæger, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb

·  Nye jæger, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

·  Nye jæger, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen

·  Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.